Košarica
Informacije: 01/429 22 37 pon-pet. 9h-16h, sobota 9h-13h ure

Obvestilo:
Zaradi združitve Poštne Banke in Nove KBM je  Kredit TAKOJ začasno onemogočen. Banka pripravlja novo rešitev.  

Kredit TAKOJ - plačilo na obroke do 36 mesecev
Nakup na obročno plačilo omogočamo za naročila v vrednosti od 200 € do 4.000 € in dobo odplačevanja od 3 do 36 mesecev.

Primer izračunov glede na vrednosti nakupa in dobo odplačevanja: 

Nakup v vrednosti EUR x 36 mesecev EUR x 24 mesecev EUR x 12 mesecev
2.000 EUR 66,16 96,04 182,91
1.000 EUR 33,53 48,54  92,72
   700 EUR 23,77 34,40  65,72
   500 EUR pod minimalnim zneskom 24,98  47,71

Vsi stroški kredita so všteti v prikazanem obroku (strošek odobritve, zavarovanja, obresti). 
Prvi obrok se plača naslednji mesec od dneva odobritve.

Kreditno odplačevanje je primerno za vse naše kupce ne glede katere banke ste komitent in si lahko izberete različne izdeke kot so tiskalniki, namizni računalniki, prenosni računalnikiklima naprave, Panasonic, Daikin, Mitsubishi, ali več izdelkov v skupni vrednosti nad 200€.

Podjetje Biro.si d.o.o. ima z Novo Kreditno banka Maribor d.d. sklenjeno pogodbo o kreditnem posredovanju, zato lahko nakup ali storitve plačate z kreditom Takoj.  Pooblastilo banke je razvidno na naslednji povezavi:  Izjava banke o pooblastitvi bančnega kreditnega posrednika.

Kako do kredita?
Po izvedbi internetnega naročila ali prejemu našega predračuna-ponudbe se oglasite na našem naslovu Biro.si d.o.o., Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana v času med 9:00 in 15:00 uro od ponedeljka do petka in v cca 30-ih minutah sklenete pogodbo. 

Kako poteka postopek odobritve kredita?
Po vnosu vseh zahtevanih podatkov v aplikacijo banke, bo le ta v cca. 15 minutah preverila ter kredit odobrila ali zavrnila. Za odobreni kredit iz aplikacije izpišemo dokumentacijo, ki jo podpišete in jo posredujemo v Novo KBM.
V roku 5 dni od prejema popolne dokumentacije banka odobri koriščenje kredita. 
Nato vam naročene izdelke dostavimo na vaš naslov razen, če bo dogovorjeno drugače.
Konkretno pri nakupu klime z montažo dogovorimo z vami rok izvedbe.

Koliko vas stane kredit?
Primer izračuna nakupa s KREDITOM TAKOJ za klima naprave z montažo v vrednosti 1.000 € 
- doba odplačevanja 36 mesecev po 33,57€ / mesec
- doba odplačevanja 24 mesecev po 48,59€ / mesec
- doba odplačevanja 12 mesecev po 92,81€ / mesec
Navedeni zneski že vključujejo vse stroške kredita ( odobritev, zavarovanje, obresti )
Vsekakor lahko na KREDIT TAKOJ kupite tudi druge izdelke iz naše ponudbe www.biro.si ali www.klimaa.si   v skupni vrednosti do 4.000€.

Splošne značilnosti kredita Takoj
Kredit Takoj je potrošniški kredit. Zanj lahko zaprosijo imetniki osebnega računa ene od bank v Sloveniji, torej komitenti in nekomitenti NKBM. Odplačilna doba je od 3 do 36 mesecev. 

Kaj je potrebno prinesti s seboj - obvezna dokumentacija?
- veljaven uradni osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list),
- davčna številka,
- bančna kartica (na vpogled),
- originalni zadnji izpisek prometa po transakcijskem računu,
- originalna plačilna lista ali obvestilo ZPIZ-a, ki je knjiženo na zadnjem bančnem izpisku

 Kredit Takoj se lahko odobri le za nakup blaga ali plačila storitev ( nakupa klime z montažo, tiskalnikov, televizorjev, računalnikov in drugih izdelkov iz naše ponudbe ). 

Višina kredita
S kreditom Takoj plačate celoten nakup do maksimalno 4.000€. V obrok se vključi tudi strošek kredita ( odobritev, zavarovanje, obresti ). Lahko pa se odločite s kreditom plačati le del vrednosti nakupa. Višina odobrenega kredita je odvisna od vaših rednih prejemkov in ne sme presegati 20% od višine plače ali pokojnine s tem, da je minimalni prejemek enaki ali višji od minimalne neto plače, ki je trenutno 604,35€ (maj.2015).

Kdaj plačate prvi obrok
Na prodajnem mestu ob sklepanju pogodbe se nič ne plačuje. Prva anuiteta zapade konec naslednjega meseca od datuma odobritve.
Odplačilo kredita je lahko preko trajnega pooblastila banki za poravnavanje mesečnih obveznosti ali trajnega naloga pri drugi banki (kjer ima kreditojemalec odprt transakcijski račun). Možna izbira datuma bremenitve osebnega računa: 8., 18. ali 28. v mesecu.

Podatki o Kreditu Takoj - minimalni in maksimalni zneski ter stroški kredita:
* Minimalni znesek kredita: 200,00 EUR
* Maksimalni znesek kredita: 4.000,00 EUR
* Skupna zadolženost iz naslova kreditov na prodajnem mestu: 4.000,00 EUR
* Minimalni znesek mesečnega obroka: 20,00 EUR
* Maksimalni znesek anuitete: ne sme presegati 20 % od višine priliva plače oziroma pokojnine
* Minimalna doba odplačila: 3 mesece
* Maksimalna doba odplačila: 36 mesecev

Strošek odobritve kredita:
* 1,50 % od zneska odobrenega kredita (najmanj 30,00 EUR)

Znesek zavarovalne premije:
* za kratkoročne kredite (od 3 do 12 mesecev) znaša 3,91 %
* za dolgoročne kredite (od 13 do 36 mesecev) znaša 4,56 %
Premija se obračuna na skupni znesek vračila kredita. Kredit se zavaruje s plačilom zavarovalne premije pri Zavarovalnici Triglav.

Obrestna mera:
* za kratkoročne kredite (od 3 do 12 mesecev) znaša 6,50 %
* za dolgoročne kredite (od 13 do 36 mesecev) znaša 7,00 %
Minimalna neto plača:
* trenutno veljavna znaša 604,35 EUR

Kdo lahko zaprosi za kredit - kreditojemalec mora biti fizična oseba, ki:
* je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
* je dopolnil 18 let,
* je zaposlen ali upokojen in njegov priliv ni nižji od neto minimalne plače
* je imetnik osebnega računa s kartico (ne pooblaščenec) ene od bank v Sloveniji
* ob izteku dobe kreditiranja ne bo presegel 75. leta starosti,
* ob odobritvi kredita ni v postopku osebnega stečaja ali pred tem osebni stečaj ni bil pravnomočno končan,
* ob odobritvi kredita nima neplačanih zapadlih obveznosti iz kreditov,
* ob odobritvi kredita pri vpogledu v aplikacijo SISBON (Slovenski informacijski sistem bonitet) nima aktivnih negativnih
   dogodkov (vpogled opravi banka).
* Osnova za pridobitev kredita je nakazilo plače ali pokojnine. Priliv plače, ki je osnova za določitev kreditne sposobnosti,
   mora biti vsaj v višini neto minimalne plače.

KAKO IZVEDEM NAKUP S PLAČILOM NA OBROKE, ČE NIMAM MOŽNOSTI PRIHODA V LJUBLJANO?
Tudi za vas imamo rešitev, pokličite nas na 01 429 22 37 in dogovorili bomo za vas primerno rešitev.
Spletna trgovina WebyShop :: http://www.webyshop.com
www.webyshop.com